Op alle rechtsbetrekkingen van Paulien Huizinga Photography zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. Deze voorwaarden kunt u downloaden door te klikken op deze link. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.